Peiraos

A preocupación pola protección das embarcacións é lóxica pois estamos a tratar dunha ferramenta fundamental para obter o sustento. Os portos requiren un tremendo esforzo que pode substanciarse en seguridade

cart

Alterando o entorno

Os peiraos poden modificar lixeiramente a configuración da costa ou alterala totalmente. A longo prazo, a natureza sempre gaña

Oia

Coa marea baixa, en Oia aparecen restos dun antigo molle

 

Santa Marta

En Santa Marta hai restos dun porto probablemente utilizado polos fenicios

 

Montedor

Sólido molle utilizado polas gamelas en Montedor