Patrimonio vario

A extensa variedade de patrimonio marítimo impide a súa clasificación nunhas cantas categorías pechadas. Facemos aquí un pequeno caixón de veleiro con fíos de distintas clases que podan levarnos a outro punto do noso tesouro patrimonial

cart

Caixa de fíos

Garitas de vixiancia, maquetas, ex-votos, cartas náuticas, pesqueiras muíños de maré...

Garita de vixiancia

maqueta gamela guardesa

carta náutica

ex voto

pesqueira