Horreos

Os horreos, canastros ou canizos son construcións que pasan moitas veces desapercibidas pero que son sinal inconfundible da cultura galega. No litoral representa a complementariedade que aporta a terra ao sustento extraído día a día do mar

cart

Mar e terra

Para o correcto secado do millo fnase precisas estas construccións, normalmente de pedra, que permiten airear e manter unha temperatura controlada.

rio esteiro

oia