Bibliografía

Existe algunha bibliografía básica e non sempre facil de atopar como este "Gamelas y marineros" de Eliseo Alonso, un gran libro publicado en castelán nos anos oitenta pola Deputación de Pontevedra que afonda na alma da gamela e as súas xentes

cart

A gamela documentada

Varios libros específicos e as obrigadas referencias en libros máis xerais sobre embarcacións ou patrimonio maritimo tentan documentar o mundo que se move ó redor da gamela

 

- Alvarez, Manuel: Gameleiros

- Alonso Romero, F.:"Crenzas e tradicións dos pescadores galegos, británicos e bretóns", Consellería de Pesca, Santiago, 1996.


- Alonso, E.:"Gamelas y marineros", Diputación Prov. de Pontevedra, 1987.


- Bas, B.:"As construccións populares: un tema de etnografía en Galicia", Edicións do Castro, Sada-A Coruña, 1983.


- Blot, J.I.:"Embarcaçoes Tradicionais: Mutaçao e transparência, a armadilha do Presente", comunicación presentada no Colóquio"O Património Marítimo, um legado para o futuro", celebrado en Viana do Castelo o 24 de Xuño do 2000, co gallo do Iº Encontro de Embarcaçoes Tradicionais, Río Lima 2000.


- Calo Lourido, F.:"As artes de pesca", Museo do Pobo Galego, Santiago, 1980.

-Caamaño Suarez, Manuel: Galicia: Las construcciones de la Arquitectura Popular


- De Llano, P.:"A Arquitectura popular en Galicia", COAG, Santiago 1983.

-De Juan, José María: "A carpintería de ribeira en Galicia"

-Echenique, Iñigo: -Madeira de mar. Apuntes sobre a gamela


- Etnográfico"Mascato":"Caderno de a bordo: Cultura Marítima e Medio Ambiente", Consellería de Pesca, Santiago,1997.


- Federación Galega Pola Cultura Marítima: Revista dos Encontros de Embarcacións Tradicionais; nº1 (1995); nº2 (1997), nº3 (2001).

- Ferreira, Antón: Útiles e aparellos do Museu do Mar da Guarda ANABAM


- González Pérez, C.:"O refraneiro do mar", Edicións do Castro, Sada, 1993.


- Lixa Filgueiras, O.:O Barco Poveiro", Cámara Municipal da Póvoa de Varzim, 1995.


- Lourenzo Fernández, X.:"Etnografía. Cultura Material" en"Historia de Galiza", Tomo II, Akal Editor, Madrid, 1979.


- Massó. J.M.:"Barcos en Galicia: de la Prehistoria hasta hoy y del Miño a Finisterre", Diputación Provincial de Pontevedra, 1982.


- Mörling, S.:"As embarcacións tradicionais de Galicia", Consellería de Pesca, Santiago, 1989.


- Mörling, S.:“Embarcacións tradicionais", Proxecto Hércules, A Coruña, 1997.


- Museo do Pobo Galego:"O Mar", Unidade Didáctica, Santiago, 1996.


- Id.:"As embarcacións tradicionais", Unidade Didáctica, Santiago, 1994.


- Pereira, D.:"Le Patrimoine maritime galicien", Revista"Le Chasse-Marée", nº 134, Xuño 2000, Douarnenez.


- Romaní, A.:"A Revolución Tecnolóxica na Industria Salgadeira de Galicia", Unipro Editorial, Pontevedra, 1991.

-ALONSO ROMERO, Fernando. Ritos y tradiciones diversas de los pescadores del noroeste peninsular. Inédito. Seminario de Historia y Etno¬grafía de Ponte da Barca (Portugal), 1984.


-ALONSO RIVAS, Alicia María y ALONSO, Eliseo. Atadeiras de A Guar¬da. Inédito. Coloquio de Etnografía Marítima. Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela, 1984.


-AZEVEDO, José de, Homens do mar da Póvoa. Póvoa de Varzim, 1973. -ALONSO, Eliseo. Bajo Miño y costa sur. Segunda edición. A Guarda, 1981.


-ALONSO, Eliseo. Mariñeiros das gamelas. Inédito. Coloquio de Etnogra¬fía Marítima. Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela, 1984. ID. Volanteiros y molleiros de A Guarda. II Coloquio Galaico-Minhoto. Santiago de Compostela, 1984.


-ALONSO, Eliseo Pescadores del Miño gallego-portugués. Separata del II Vol. del Co¬loquio de Etnografía Marítima "Santos Graça". Póvoa de Varzim, 1985. --BALDAQUE DA SILVA A. Estado actual das pescas en Portugal. Lisboa, 1891.


-BRANDAD, Raúl. Os pescadores. Paisagem Editora, Porto, 1982.


-CALO LOURIDO, F. La cultura de un pueblo marinero: Porto do Son. Universidad de -Santiago, 1978.


-CORNIDE, Joseph. Ensayo de una historia de la vida de los peces. Ed. facsimilar. Ediciós O Castro, Coruña, 1983.


-DACOSTA, Luisa. A-Ver-O-Mar. Companhia Editora do Minho, 1980.


-FRAZER, James George. La rama dorada. Fondo de Cultura Económica. México, Madrid, 1981.


-FANGUEIRO, Oscar. A emigraçao galega para a Póvoa de Varzim do século XVI ao XVIII. Separata Vol. III Congreso Etnografía Marítima "Santos Graga". Póvoa de Varzim, 1985. FANGUEIRO, Osear. Aspectos do pasado da pesca en Matosinhos.


-Separata del Boletín Pub. de Matosinhos 1985


-GONZÁLEZ LAXE, F.l. Estrutura da pesca costeira galega. Ed. Galaxia. Vigo, 1977.


-LABRADA, Lucas. Descripción económica del Reino de Galicia. Ferrol, 1804.


-LISON TOLOSANA, Carmelo. Antropología cultural de Galicia. Siglo Veintiuno de España. Madrid, 1971.


-LIXA FILGUEIRAS, Octavio. Remanescentes de formas de navegarpre-romanas em uso no noroeste peninsular. III Congresso Nacional de Arqueología. Porto, 1974.


-PALLARES MÉNDEZ, M.a del Carmen y PORTELA SILVA, Ermelindo. El bajo valle del Miño en los siglos XII y XIII. Universidad de Santiago de Compostela, 1971.


-PAZ-ANDRADE, Valentín. Producción y fluctuación de las pesquerías, Madrid, 1954.


-SANTOS GRAÇA, A. O Poveiro. Segunda edición. Cámara Municipal de Póvoa de Varzim, 1982.


-SOBRINO BLANCO, Miguel. Encol da ceifa do sable no estuario do río Miño. (Inédito). Sem. Luso-Galaico VIl Centenario Vila de Caminha, 1984,