Grupo acción costeira 7

Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal e A Guarda...Son os municipios integrados no GAC 7, iniciativa de dinamización europea baseada na autoxestión dirixida a zonas fortemente centradas na pesca

cart

Dinamización autoxestionada

Os GAC están formados por compoñentes do sector produtivo e das asociacións pertencentes ao tecido social destes municipios fortemente relacionados co sector da pesca. A xestión é realizada polos propios axentes sociais, que establecen obxectivos e seleccionan proxectos destinados a fortalecer a cohesión e dinamización social ante o perigo latente de declive no sector pesqueiro.

PROXECTO ESTRATÉXICO ZONAL DO GAC 7 RÍA DE VIGO-A GUARDA

web GAC 7