O rural

A gamela está inmersa nun mundo rural no que é parte, parte moi importante nun tempo, menos importante actualmente, pero compartindo sempre os valores e a estreita relación coa natureza

cart

O íntimo contacto coa natureza

Recolectar e cazar, cultivar, fabricar ferramentas.. o círculo do rural parte e volve sempre ao mesmo punto

oia

 

millo

millo

cesteria

cadernas