Política de Privacidade

 

Información a usuarios da páxina web www.gamelaadaptada.altervista.org

 

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E., propietario do website www.gamelaadaptada.altervista.org, obtén a seguinte información a través da páxina web:

* A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.

* O día e a hora que o usuario accedeu á páxina web.

* A dirección en Internet desde a que accedeu á a web (se se accedeu a través doutra URL)

* O total de visitantes que acceden á nosa páxina web.

* O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.

* O pais ao que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

Toda esta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é unica e exclusivamente para labores de mercadotecnia e de estatísticas tecnolóxicas.

 

Tratamento dos datos de carácter persoal.

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. con correo electrónico

Dacordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais achegados a través do website www.gamelas.altervista.org, ou calquera outro, a 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E., sexan incorporados aos ficheiros de titularidade da mesma, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada cara aos nosos clientes, para fins internos de 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. e para manter informados os nosos clientes. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

 

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

 

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

 

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal fornecidos, mediante petición escrita dirixida a Avda. de Bueu 37-3ºA 36940 Cangas (Pontevedra)