Referencias históricas

A historia da área ocupada polas gamelas é intrincada e moi posiblemente nin suficientemente estudiada nin suficientemente divulgada, como pasa en xeral con toda a historia galega

cart

Camiño de paso

Mentras que para a visión dende terra atopámonos nun extremo, para o mar, o Finis Terrae galego é un punto de intenso tráfico ó longo da historia

mapa ptolomeo

Ptolomeo, no século II, deu unha xeográfica con datos de latitude e lonxitude que foi representada máis tarde por outros xeógrafos, como este de 1482. No Museu Massó de Bueu hai un exemplar da Cosmographia de Ptolomeo do ano 1490

mapa

1630