Marcas

De xeito ancestral, a propiedade dos aparellos, dos remos, das embarcacións, das boias... marcábanse cuns símbolos propios dunha familia, habendo diferentes signos por cada xeración da familia

cart

Signos ancestrais

Relacionadas coas escrituras ibéricas e tartésias, cos petroglifos ou con Bretaña e Dinamarca, as marcas son auténticos blasóns hereditarios no mundo do mar da Guarda e de Povoa de Varzim

marca

marca en boia

marcas

Ferreira Lorenzo, Antón: As marcas dos mariñeiros da Guarda, Anabam