Catastro do Marqués de Ensenada

Entre 1750 e 1754 todas as poboacións de "las Castillas" foron sometidas a un interrogatorio de 40 preguntas das que se obtiveron datos como a poboación os cultivos ou as embarcacións

cart

Fragatas, lanchas, pataches..

O obxectivo do catastro era cuantificar a actividade económica, hai relacións detalladas de propietarios, tonelaxe, tripulantes, artes de pesca e rendas obtidas. Descoñecemos se hai un estudio exhaustivo de estes datos

catastro

CATASTRO DIXITALIZADO