Cruceiros

Outro símbolo inequívoco da cultura galega, presente tamén profusamente ó longo do litoral. Litolatría, marca, sinal, o seu significado vai moito máis alá do relixioso

cart

A marca, o sinal

Dentro da metafísica da alma galega hai un espazo para a colocación de sinais en puntos determinados, na costa podemos atopar multitude de exemplos

no mar

 

oia

 

hio

 

baiona

 

castelao