Aparellos

Os aparellos necesarios para a navegación e os destinados á pesca. Variedade de elementos caracterizados por unha simplicidade traballada ó longo do tempo: o complexo non é tan versatil e falla máis

timons

Simplicidade

Poutadas, remós, rezóns, paus, velas, timóns, boias, boureis, ganpáns, bicheiros, garampíns, rocegas, carros, achicadeiras, espellos, nasas, betas, trasmallos, miños, liñas, gradellas, salabardos, rascos, palangres, poteiras, garabetas ou raños, fisgas, pandullos, forquetas, sebeiros, compases, rasquetas, angazos, raños, rapetas, boliches, varas de portar e muitos otros aparellos con distintos nomes nas distintas zonas pero que eran e son as ferramentas de traballo do gameleiro nos seus distintos oficios

remos

 

pandullos

 

redes

 

garabeta

 

palangres

 

rasqueta

 

garampin

 

ancoras

 

vela

 

boias

 

tendal

sasula