Artes de pesca

As artes de pesca poden dividirse en activas ou pasivas, artes maiores a artes menores, de enmalle, de trampa, de arrastre, de marisqueo, de cerco, de anzol e outras máis dificiles de clasificar, o mediomundo, o espello, o mergullo...

nasas

Artes menores

As gamelas téñense utilizado para largar artes de enmalle, para largar nasas, para o raño no marisqueo a flote, para o percebe, para o boliche, para a liña, para a garabeta, para o mediomundo, para o espello e moi posiblemente para algunha arte máis

nasas

Tipos de nasas

 

carro

Carro ou polé para largar redes